Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de gehele website energypanel.nl. De eigenaar van de website is Hellemans Consultancy B.V., hierna te noemen De Eigenaar.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

  • De informatie op deze website wordt door De Eigenaar met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen op geen enkele wijze rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
  • De Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) deze website.
  • De Eigenaar garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door De Eigenaar gewenst moment worden gewijzigd.
  • Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door De Eigenaar wordt beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van De Eigenaar. De Eigenaar geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
  • Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar. Slechts een niet commercieel privĂ© gebruik is toegestaan in het kader van de wetgeving op auteursrecht